Rail & OV overgangsdatum
naar de nieuwe pensioenregeling 

Rail & OV neemt meer tijd voor een verantwoorde overgang
naar de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur van Pensioenfonds Rail & OV heeft besloten de overgangsdatum naar de nieuwe pensioenregeling te verschuiven naar een later moment. Het streven was om per 1 januari 2025 over te gaan naar de nieuwe pensioenregeling. Dit streven laten we nu los. We nemen meer tijd om de overgang zorgvuldig en verantwoord te realiseren. De afspraken die gemaakt zijn met de sociale partners over de nieuwe pensioenregeling blijven volledig intact. Dit betekent dat er voor deelnemers en gepensioneerden voorlopig
niets verandert.
Op dit moment heeft Rail & OV nog geen nieuwe overgangsdatum vastgesteld. Het besluit over een nieuwe overgangsdatum nemen wij uiteraard in goed overleg met onze sociale partners en het verantwoordingsorgaan. Via onze website blijven wij u informeren over de nieuwe pensioenregeling.
Hier leest u altijd de meest actuele informatie.  

We vinden het belangrijk u op de hoogte te houden. Lees verder op de site van Rail & OV.

Invullen belastingformulier 2023

Er is weer gelegenheid je belastingaangifte Inkomsten Belasting 2023 te laten invullen. Wil je gebruikmaken van deze service van de BGV, vul dan het formulier in stuur dit op naar:

T.P.C. Boelens, Jacob Oppenheimstraat 128, 5652 HE Eindhoven,of mail het naar bgv.ov@zonnet.nl

Download aanvraag formulier

Bondsvoorjaarsvergadering dinsdag 23 april 2024

Aanvang 11:00 uur. Gebouw spoor 6 Utrecht
Dit ligt aan de zuidzijde van spoor 5 en 7 op dit perron kan je ook uit- en inchecken.

Agenda:
- Verslag bondsvoorjaarsvergadering d.d. 25 april 2023
- Jaarverslagen 2023
- Financieel verslag 2023 en conceptbegroting 2024
- Werkplan 2024

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)

Werkte jij in het verleden bij NS in onregelmatige diensten? Dan kom je in aanmerking voor een extra vergoeding. Dat heeft te maken met een uitspraak van de Hoge Raad. Je kunt de extra vergoeding met een formulier aanvragen. Wie in het verleden bij NS werkte in onregelmatige diensten, krijgt met terugwerkende kracht tot 2017 onregelmatigheidstoeslag (ORT) en compensatie onregelmatigheid (CO) over vakantiedagen. Voor CO gaat het om alle vakantiedagen, voor ORT om bovenwettelijke vakantiedagen. Oud-collega’s die in 2023 nog bij NS werkten krijgen de extra vergoeding automatisch. Oud-collega’s die voor 2023 uit dienst zijn gegaan moeten een formulier invullen om de vergoeding te krijgen. ORT bij bovenwettelijk verlof NS’ers krijgen jaarlijks wettelijke vakantiedagen (verlofuren) en bovenwettelijke vakantiedagen (vrije uren). Als je onregelmatig werkte, kreeg je over wettelijke vakantiedagen al ORT, daar komen nu bovenwettelijke vakantiedagen bij. Als oud-collega’s krijg je de ORT over bovenwettelijke vakantiedagen met terugwerkende kracht over de periode dat je in dienst was tussen 1 januari 2017 en heden.
CO over alle vakantiedagen.Bij verlof kreeg je in het verleden geen CO, dat gaat nu veranderen. NS’ers krijgen voortaan
een gemiddelde CO-uitkering uitgekeerd over verlofdagen. Het maakt daarbij niet uit of het wettelijke of bovenwettelijke verlofuren zijn. Uitbetaling voor oud-collega’s werkt net als bij ORT; je krijgt de CO met terugwerkende kracht over de periode dat je in dienst was tussen 1 januari 2017 en heden.

Nabetaling oud-collega’s.
Oud-collega’s die in 2023 nog bij NS werkten, maar inmiddels zijn vertrokken of met pensioen zijn, krijgen de nabetaling automatisch. Voor collega’s die tussen 2017 en 2022 bij NS werkten maar nu niet meer, kan NS dat niet doen omdat niet bekend is of hun gegevens
nog kloppen.
Werkte je in de periode 1 januari 2017 tot je uitdiensttreding bij NS in onregelmatige diensten? Vul dan het formulier in en mail dat naar bpo.ortnabetaling@sdworx.com.
NS start vanaf maart 2024 met de nabetaling, aanvragen die daarna binnenkomen worden zo snel mogelijk verwerkt.

Ontvang je toeslagen?
Let dan goed op. Door deze nabetaling kan je belastbaar inkomen hoger uitvallen. Dit kan gevolgen hebben voor je Toeslagen van de Belastingdienst en aangifte Inkomstenbelasting. Vragen? Bel met de
Belastingtelefoon: 0800 – 0543 of kijk op mijntoeslagen.nl

Download Aanvraag formulier ORT


Vragen

Heb je vragen? Bel dan met NS via 088 – 6 722 722 optie 0.Veel gestelde vragen en antwoorden
• Hoe wordt de hoogte van het DS (Derving SAV) bedrag over bovenwettelijke vakantieuren bepaald?
Voor de nabetaling over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2023 wordt
berekend wat het aantal opgebouwde bovenwettelijke vakantie-uren is in de periode dat je in
dienst bent geweest. Per kalenderjaar wordt dat jaarrecht gedeeld door het aantal maanden
dat je in dat jaar in dienst was en vermenigvuldigd met de DS-uurbedragen van die betreffende maanden.
• Hoe wordt de hoogte van de betaling van CO in geld over wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren bepaald?
Voor de vaststelling van de nabetaling van CO tot en met 2023 wordt een “CO-uurbedrag”
vastgesteld op vergelijkbare wijze waarop het DS-uurbedrag wordt bepaald. Per kalenderjaar
wordt dit “CO-uurbedrag” berekend. Dit uurbedrag vermenigvuldigd met het aantal
opgebouwde wettelijke + bovenwettelijke vakantie-uren in dat jaar, bepaalt de nabetaling.
• Wanneer ontvang ik de nabetaling?
Medewerkers die vóór 1 januari 2023 uit dienst zijn getreden, kunnen zich melden bij SD Worx
via bpo.ortnabetaling@sdworx.com Zij ontvangen een salarisstrook met de nabetaling vanaf
maart 2024 na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier of bij latere aanmelding zo spoedig mogelijk daarna.
• Hoe weet ik of de berekende nabetaling klopt?
De nabetaling wordt berekend op basis van jouw individuele verlofrecht en DSuurloonbedragen uit de salarisadministratie. Deze kun je terugvinden op de salarisstroken van de betreffende periode.
• Waarom moet ik een aanvraagformulier met benodigde stukken indienen?
De gegevens van oud-medewerkers staan niet meer volledig en mogelijk niet meer actueel in onze personeelsadministratie. Daarom hebben wij actuele gegevens nodig om de nabetaling te kunnen verrichten.
Let op: Door deze nabetaling kan je belastbaar inkomen hoger uitvallen. Dit kan gevolgen
hebben voor je Toeslagen van de Belastingdienst en aangifte Inkomstenbelasting. Vragen? Bel
met de Belastingtelefoon: 0800 – 0543 of kijk op mijntoeslagen.nl.

Info@bgvov.nl

Afdelingen

  • Rotterdam / Den Haag
  • Twente
  • Venlo
  • Zuid West
  • Zwolle / Groningen / Friesland