Amsterdam

Op de contactmiddag op donderdag 19 oktober waren we met 17 liefhebbers, inclusief bestuur, aanwezig in onze locatie te Duivendrecht. Waar na een welkomstwoord door de voorzitter onze penningmeester de leiding op zich nam bij de drie spellen bingo. Daarna maakte eenieder zich om deel te nemen aan een of ander spelletje.
Het aantal aanwezigen blijft maar schommelen rond dit aantal, we zullen hieraan moeten wennen, jammer. Omdat we nog genoeg leden hebben die nooit komen, laat uw gezicht eens zien op onze contactmiddagen, elke derde donderdag van de maand, aanvang 13.00 uur in het A.S.S.V.-gebouw te Duivendrecht. Afwijkingen in de programmering kunt u lezen in dit blad, zoals de kerstviering;
deze is op donderdag 14 december, aanvang 15.00 uur. Wilt u hier nog aan deelnemen, geef u dan tijdig op, de
kosten hiervoor zijn voor leden €15.00, niet-leden moeten € 20.00 betalen. Hiervoor doet u o.a. mee aan een lopend
buffet, heerlijk voorbereid door onze vaste cateraar.
Voor dat ik verder ga met mijn verhaaltje heb ik een slechte mededeling. Via een omweg kreeg ik te horen, dat ons
lid Piet Viersma na een slopende ziekte is overleden. Als vaste bezoeker van de contactmiddagen zullen we hem missen. Tevens moeten we nog een lid na 01-01-2024 missen, Roy Sutherland zegt dan zijn lidmaatschap van de BGV op vanwege andere bezigheden, waar hij veel tijd
aan moet besteden. Jammer, weer een lid minder, maar het is niet anders.

Op donderdag 2 november had de najaarsvergadering van het hoofdbestuur moeten plaatsvinden; onze afdeling met 3 personen vertegenwoordigd had willen zijn, maar op deze dag was de zaal voor deze vergadering niet beschikbaar, waardoor de vergadering werd verplaatst naar donderdag 16 november. Dat was onze maandelijkse contactmiddag, zodat onze afvaardiging naar deze vergadering geen doorgang kon vinden, voor de derde keer:
Jammer. Belangrijke mededelingen van deze vergadering zullen te zijner tijd wel in dit blad verschijnen. Terwijl ik dit verhaaltje aan mijn laptop toevertrouw, realiseer ik mij, dat dit alweer de laatste van het jaar 2023 is. Mede namens de overige bestuursleden wens ik u een
prettige feestmaand toe, met daarin Sint Nicolaas, Kerst en de Jaarwisseling. Doe de laatste dag van het jaar voorzichtig om het nieuwe jaar goed en zo gezond mogelijk te beginnen.
Ik weet verder niets meer wat van waarde is om aan u te
vertellen. Ik groet u daarom allen en hoop, dat we op donderdag 14 december een groot aantal deelnemers in een
feestelijke zaal in een even feestelijke stemming mogen begroeten.

Kor Stuut

Voor informatie of vragen over bgv afdeling Amsterdam ov kunt u een e-mail sturen naar:

Info@bgvov.nl

Menu

Afdelingen

  • Rotterdam / Den Haag
  • Twente
  • Venlo
  • Zuid West
  • Zwolle / Groningen / Friesland