Zutphen

Allereerst alle jarigen in de maand december, van harte gefeliciteerd met hun verjaardag en nog vele gezonde jaren toegewenst. Ook de zieken van harte beterschap, de komende tijd. Wij hopen u z.s.m. weer te ontmoeten op een van de gezellige bijeenkomsten. Ook twee bestuursleden van het BGV hoofdbestuur hebben de uitnodiging aanvaard om onze kerstbijeenkomst op 20 dec. bij te wonen. Ina van Berkel en Marco Jongman zijn op deze gezellige bijeenkomst van harte welkom.
Een verslag van de busreis dd. 20 september door een van de deelnemers, kan door onvoorziene omstandigheden, niet worden geplaatst.
Verslag bijeenkomst, 1 november jl. Aanwezig 29 leden en afwezig mkg. 10 leden. Deze dag was als vanouds een gezellige bijeenkomst, mede door de vele inschrijvingen voor de kerstbingo op 20 december a.s. zie dagindeling kerstbijeenkomst. De inschrijving voor 20 december 2023 is nu al reeds volgeboekt, helaas. Constant Barendsen, geeft te kennen dat hij per 1 januari 2024 stopt als secretaris om persoonlijke redenen. Hij doet dan ook een dringend beroep aan het huidige bestuur, de aanwezigen en alle overige leden om op zoek te gaan voor een opvolger. Voelt u zich geroepen, meld u aan! Het voortbestaan van onze afdeling moet voorop staan. Of niet dan?
Jubileum, 50 jaar bestaan van onze afd. Oost Gelderland 3 sept. 2025.
Om een overzicht te krijgen van het te verwachte aantal deelnemers, doen wij nu al een eerste uitvraag. Wilt u deze dag meemaken, dan geef u alvast op via telefoonnummer 0575-472926. U spreekt dan met Constant Barendsen, penningmeester van de afd. Oost Gelderland.
Belt u a.u.b. alleen op de maandag 11 of 18 december 2023 (19.00-21.00 uur). Deze uitvraag gaan wij nog twee keer herhalen, 1 x in sept. of okt. 2024 en 1 x in mrt of apr. 2025. Dit om zeker te zijn dat we iedereen hebben bereikt. T.z.t. wordt misschien aan u een kleine bijdrage gevraagd.
Over de inhoud van deze dag en kleine bijdrage, leest u z.s.m. meer.
6 dec. start voor kaarters 13.00 uur en 13.30 uur voor overige leden.
20 dec. kerstbijeenkomst.
Zaal open: 12.45 uur ontvangst gasten met koffie/thee en krentenwegge.
Aanvang 13.10-14.30 uur start kerstbakjes maken en klaverjassen.
14.30-15.00 uur verkoop bingoplankjes.
15.00-16.30 uur 2 rondes bingo (alle rijen) en trekking midnummers. Met vele prachtige prijzen en tussendoor regelmatig pauze voor het nuttigen van een drankje.
16.45-17.45 uur borreluur met kwebbelen, luusteren en/of bieproaten!
17.45 19.45 uur genieten van een chinees buffet.
19.45-20.00 uur nagenieten.
20.00 uur einde van deze zeer gezellige kerstbijeenkomst.

Kosten BGV en-/of SSVZ-leden € 20,00 pp. Kosten nietBGV en-/of niet -SSVZ leden eveneens € 20,00. p.p.
U wordt eventueel voor € 5,00 ondersteunend lid van de
SSVZ. Betaling via IBAN rek.nr: NL66 INGB 0003 5073 22
t.n.v. BGV afdeling Oost Gelderland o.v.v. Kerst 2023.
Telefoon: 0575 472 926 of 06 263 705 45,
email: c.barendsen.sr@gmail.com

Bijeenkomsten 2024

3 jan. nieuwjaarsreceptie 13.00 – 16.00 uur. start voor kaarters 13.00 uur en 13.30 uur voor overige leden.
7 feb. start voor kaarters 13.00 uur en 13.30 uur voor overige leden. Ook vanaf 13.30 uur algemene Jaarvergadering.
6 mrt. start voor kaarters 13.00 uur en 13.30 uur voor overige leden.
3 apr. paasbrunch 11.00–16.00 uur. Nadere gegevens volgen z.s.m. Start voor kaarters en overige leden 11.00 uur.
1 mei start voor kaarters 13.00 uur en 13.30 uur voor overige leden. Laatste dag van het seizoen 2023-2024.

April of mei busreis naar …??
Einde busreis en gezellige dag na een hapjesbuffet om ongeveer 20.00 uur.
Suggesties over het reisdoel kunt u doorgeven aan het bestuur afdeling Oost Gelderland. Nadere gegevens volgen zo spoedig mogelijk!

Voor eventuele vragen, over van alles en nog wat,
neemt u contact op via telefoonnummers: 0575-472926
of 0626370545, Of via de website van SSVZ Zutphen, www.ssvz-zutphen.nl 
Namens het bestuur, afdeling Oost Gelderland
Penningmeester/contactpersoon: Constant Barendsen

BGV Afdeling Zutphen

 

Info@bgvov.nl

Menu

Afdelingen

  • Rotterdam / Den Haag
  • Twente
  • Venlo
  • Zuid West
  • Zwolle / Groningen / Friesland