Lidmaatschap

Algemeen

Wat kan de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel (BGV) voor u betekenen? De BGV is een belangenvereniging op het gebied van Pensioenen en Inkomen, Belasting, Zorg, Welzijn en Wonen. Zij staat open voor iedereen die een uitkering ontvangt van Rail OV.

Om sterk te staan hebben wij ons aangesloten bij de KNVG(Koepel van Nederlandse verenigingen van Gepensioneerden). De KNVG heeft veel contacten in Den Haag en doet veel lobbywerk om te proberen de politiek zodanig te beïnvloeden dat de gepensioneerden zo weinig mogelijk financieel benadeeld worden. Daarnaast heeft de BGV ook een afgevaardigde in het verantwoordingsorgaan van Rail OV

De BGV heeft ook onderafdelingen, het accent van deze afdelingen ligt in het organiseren van middag/avonden waar de ontspanning voorop staat, waar u bij kan kletsen met oud- collega’s maar waar u ook terecht kan met vragen.

Als u Lid wilt worden, kunt u het online aanmeldformulier/machtigingsformulier invullen. Ook is het mogelijk om het aanmeldformulier te downloaden en dit ingevuld per e-mail te verzenden naar Ledenadministratie@bgvov.nl

De contributie is € 21 per kalenderjaar (slechts € 1,75 per maand).  Hiervoor ontvangt u ook nog ons maandblad. Voor nieuwe leden geldt dat eerste incasso wordt berekend van de 1e maand van het lidmaatschap tot en met december. Bijvoorbeeld u wordt per 1 juni lid, dan wordt 7 x € 1,75 = € 12,25 van uw rekening afgeschreven via een automatische incasso. De contributie wordt 1 keer per jaar afgeschreven.

Het opzeggen van uw lidmaatschap dient voor 1 december van het huidige jaar te gebeuren!

Lid worden

Voor het invullen van het aanmeldformulier heeft u o.a. uw bankgegevens en Referentienummer SPF/Spov nodig.

U kunt op 2 manieren lid worden:
1. Downloaden van het aanmeldingsformulier : Aanmeldingsformulier
2. Ga naar Online aanmelden

Lidmaatschap opzeggen

1. Download het Afmeldingsformulier BGV
2. Ga naar Online afmelden

Afdelingen

  • Rotterdam / Den Haag
  • Twente
  • Venlo
  • Zuid West
  • Zwolle / Groningen / Friesland