Lidmaatschap

Algemeen

Wat kan de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel (BGV) voor u betekenen? De BGV is een belangenvereniging op het gebied van Pensioenen en Inkomen, Belasting, Zorg, Welzijn en Wonen. Zij staat open voor iedereen die een uitkering ontvangt van Rail OV.

Om sterk te staan hebben wij ons aangesloten bij de KNVG(Koepel van Nederlandse verenigingen van Gepensioneerden). De KNVG heeft veel contacten in Den Haag en doet veel lobbywerk om te proberen de politiek zodanig te beïnvloeden dat de gepensioneerden zo weinig mogelijk financieel benadeeld worden. Daarnaast heeft de BGV ook een afgevaardigde in het verantwoordingsorgaan van Rail OV

De BGV heeft ook onderafdelingen, het accent van deze afdelingen ligt in het organiseren van middag/avonden waar de ontspanning voorop staat, waar u bij kan kletsen met oud- collega’s maar waar u ook terecht kan met vragen.

Als u Lid wilt worden of uw lidmaatschap op wilt zeggen, kunt u het aanmeld/afmeldings formulier/machtigingsformulier downloaden en ingevuld per post sturen naar Bondbureau BGV postbus 2030 3500GA Utrecht of inscannen en per email verzenden naar Ledenadministratie@bgvov.nl

De contributie is € 21 per kalenderjaar (slechts € 1,75 per maand).  Hiervoor ontvangt u ook nog ons maandblad. Voor nieuwe leden geldt dat eerste incasso wordt berekend van de 1e maand van het lidmaatschap tot en met december. Bijvoorbeeld u wordt per 1 juni lid, dan wordt 7 x € 1,75 = € 12,25 van uw rekening afgeschreven via een automatische incasso. De contributie wordt 1 keer per jaar afgeschreven.

Lid worden

Voor het invullen van het aanmeldformulier heeft u o.a. uw bankgegevens en nodig.
Downloaden van het aanmeldingsformulier : Aanmeldingsformulier

Lidmaatschap opzeggen

Het opzeggen van uw lidmaatschap dient voor 1 december van het huidige jaar te gebeuren!
Download het Afmeldingsformulier BGV

Afdelingen

  • Rotterdam / Den Haag
  • Twente
  • Venlo
  • Zuid West
  • Zwolle / Groningen / Friesland